Thalia Heijdenrijk
Ad-interim Voorzitter bestuur

Anne Veldhuis
Penningmeester